Korona Gór Izerskich

W jej skład wchodzi 15 szczytów:

– Wysoka Kopa

Smrek

– Sine Skałki

Stóg Izerski

Wysoki Kamień

Zwalisko

– Podmokła

– Szerzawa

– Kamienica

– Rudy Grzbiet

– Sępia Góra

– Jastrzębiec

Czerniawska Kopa

– Zajęcznik

– Czerniawka