Korona Gór Bardzkich

W jej skład wchodzi 10 szczytów:

Kłodzka Góra

– Ostra Góra

Jelenia Kopa

Grodzisko

– Jedlak

– Góra Wszystkich Świętych

– Wilczak

Podzamecka Kopa

– Bardzka Góra Kalwaria

– Obszerna