Korona Beskidu Żywieckiego

W jej skład wchodzi 35 szczytów:

Babia Góra

– Gówniak

Pilsko

– Kępa

Mała Babia Góra

Polica

– Sokolica

Romanka

– Munczolik

– Palenica

Lipowski Wierch

– Rysianka

– Czyrniec

Cyl Hali Śmietanowej

– Boraczy Wierch

Złota Grapa

Okrąglica

Wielka Racza

Wielka Rycerzowa

– Trzy Kopce

– Mędralowa

Mańcuł

– Oszust

Syhlec

Bendoszka Wielka

– Hruba Buczyna

– Kolisty Groń (Magurka)

– Jałowiec

– Krawców Wierch

– Czerniawa Sucha

– Jaworzyna

– Lachów Groń

– Mędralowa Zachodnia

– Rachowiec

– Wajdów Groń

popularna ( za zdobycie 1 szczytu)
brązowa (za zdobycie 10 szczytów)
srebrna (za zdobycie 25 szczytów)
złota (za zdobycie 35 szczytów)